STAGES OF SCIENCE – fra et videnskabeligt perspektiv

Hvordan kan publikumsinddragende scenekunst indgå i videnskabelige undersøgelser?
– Og omvendt, hvordan kan borgerinddragende forskning (citizen science) blive til en engagerende kunstnerisk oplevelse?

I Stages of Science har vi udviklet innovative metoder, hvor levende fortællinger, forskning og faktuel formidling bliver gensidigt betingende og berigende. Vi arbejder undersøgende og udforskende med samfundsmæssige problemstillinger og vores interventioner tilbyder både indsigt, refleksion og forståelse på individplan og ny, videnskabelig viden om holdnings- og adfærdsforandring.

I vores arbejde med at undersøge og synliggøre sammenhængene i mellem personlige erfaringer og psykologiske og sociale problemstillinger på samfundsniveau, anvender vi klassiske, dramaturgiske greb fra de levende fortælleformer og kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Derudover arbejder vi med at udvikle nye interventionsformer og evaluerer deres potentialer for at skabe kvalificerede og positive holdnings- og adfærdsændringer.

De tre gensidigt betingende dimensioner i Stages of Science’s arbejde

Iscenesættelse af virkeligheden

Vi skaber vedkommende og gribende indlevelse gennem kunstneriske fortolkninger af subjektive oplevelser, med det formål at generere indsigt og forståelse for andre menneskers livsforudsætninger, opførsel og handlinger.

Iscenesætte af videnskaben

Det centrale i social kognitionsforskning er at beskæftige sig med, hvordan vi oplever og forstår andre mennesker samt forsøge at forstå, hvordan vi potentielt kan ændre på folks forståelse og adfærd. Gennem borgerinddragende, kulturelle interventioner giver vi den sociale kognitionsforskning en mulighed for at rykke ud af universitetet for at undersøge social forståelse i en offentlig og virkelig kontekst.

Iscenesætte af kollektiv adfærdsændring

Kombinationen af engagerende fortællinger og borgerinddragende kognitionsforskning bidrager derfor både med faktuel indsigt, klare refleksionsrum og emotionel indlevet forståelse af ellers svært tilgængelige sociale problemstillinger. Vores resultater viser, at denne indsigt og forståelse i overraskende høj grad kan resultere i adfærdsændring.

Stages of Science er støttet af:

Start typing and press Enter to search