Fortrolighedspolitik til podcast-app’en Den Sorte Hund

Vejledning & Samtykkeerklæring

Kære Citizen Scientist!

Tak fordi du vil hjælpe Stages of Science med at opnå en dybere forståelse af vores allesammens holdninger til depression.

Her er hvad du skal vide, og nederst skal vi bede om dit samtykke, fordi det skal vi ifølge de nye databeskyttelseslove. Vi gemmer dog ingen data, der kan føres tilbage til dig som person.

 

..og den ultrakorte version af det vi beder om dit samtykke til

Den korte version af nedenstående er, at jeres svar på app’ens spørgsmål vil blive brugt til et forskningsprojekt om den danske befolknings holdninger til depression.

Vi skal hverken bruge navn, alder, adresse, e-mail eller lignende og vores systemer gemmer heller ikke IP-adresser. Vi har udelukkende brug for jeres holdningstilkendegivelser (i form af tal på en skala) på de spørgsmål som app’en stiller jer.

Det er naturligvis muligt at tilbagekalde jeres samtykke, hvilket kan gøres under menuen “Om Den sorte hund”.

På forhånd tak for hjælpen – og for at være med til at gøre verden til et bedre sted!

 

Samtykkeerklæring til Den Sorte Hund

 1. Projektets titel

I forbindelse med app’en, podcasten og forskningsprojektet i forlængelse af Den Sorte Hund har vi brug for dit samtykke til, at vi må behandle dine brugergenererede data i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

 1. Projektbeskrivelse

Vi, forskere fra Stages of Science S/I, Otto Busses 5A, 2450 København SV og Københavns Universitet, inviterer dig til at deltage i vores forskning ved at bruge Den Sorte Hund-app’en. Ved at bruge Den Sorte Hund-app’en deltager du i et forskningsprojekt med henblik på at forstå depression.

 

 1. Dataansvarlig, projektgruppe og projektleder

Stages of Science, CVR nr. 38514385, er ansvarlig for behandlingen af dine brugergenererede data. Mens Københavns Universitet er ansvarlig for opbevaringen af dine data. Stages of Science kan kontaktes på Otto Busses 5A, 2450 København SV og  databehandling@stagesofscience.dk, såfremt der opstår spørgsmål om behandling og opbevaring. Vi vil herefter kontakte Københavns Universitet ved spørgsmål angående opbevaringen.

 

Stages of Science er en selvejende institution. Institutionens formål er at skabe kunstneriske oplevelser, som kan oplyse om og være med til at løse relevante samfundsproblematikker igennem videnskabelige og kunstneriske kulturprodukter. Dine brugergenererede data vil derfor bruges til at skabe meningsfuld forskning inden for området depression.

 

 1. Kategorier af personoplysninger der behandles om dig

Vi er ikke interesserede i dine personoplysninger og vi gemmer ikke din IP-adresse. Vi behandler udelukkende brugergeneret data fra app’en, det vil sige besvarelserne på de spørgsmål, der bliver stillet i løbet af podcasten.

Den brugergenererede data  består udelukkende af dine besvarelser i  app’en.

 1. Formål og Behandlingsaktiviteter

Vi bruger dine besvarelser med det formål at opnå en bedre og dybere forståelse af stigmatisering af mennesker med depression, og analyserer r dataen til videre brug i relaterede forskningsformål.

 1. Fortrolighed

Statistiske procedurer, inklusiv anonymisering af data, bliver overholdt i forbindelse med databehandlingen. App’en får tildelt et tilfældigt ID-nummer under installationen. Dette nummer bliver gemt sammen med jeres besvarelser, som er repræsenteret ved et tal på en given skala. Vi garanterer, at det ikke er muligt for os eller nogen andre at forbinde en identitet til den brugergenererede data. Din deltagelse i projektet er således absolut anonym.

 1. Opbevaringstid

Vi gemmer den brugergenererede data indtil forskningsprojektet er afsluttet og resultaterne er publiceret.

 1. Ansvarsfralæggelse

Stages of Science påtager sig ikke ansvar i forhold til uforudsete skader, når du downloader app’en til din mobil/tablet/computer, såfremt installeringen af app’en skulle få konsekvenser for dit device. Det er således på eget ansvar, at man downloader og bruger app’en.

 1. Alder for deltagelse

EU GDPR 2016/679 tillader os udelukkende at indsamle og gemme data fra personer under alderen 16 år med den eksplicitte tilladelse fra deres forældre; derfor har personer under 16 år ikke lov til at tilmelde sig Stages of Sciences projekt Den Sorte Hund eller nogen andre af vores interaktive produkter. Hvis du er under 16 år og ønsker at deltage i vores projekter, kan du bede dine forældre kontakte os og spørge om, hvordan man kan deltage.

 1. Spørgsmål

I tilfælde af at du har spørgsmål til måden, hvorpå vi bruger dine data, kan du kontakte os for at få mere viden herom. Venligst gør dette ved at sende en e-mail til: databehandling@stagesofscience.dk.

 1. Mulighed for at trække samtykke tilbage

Deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine afgivne besvarelser tilbage. Dette kan gøres via en indbygget funktion i app’en, som fjerner dine brugergenererede data fra både vores server og din enhed. Funktionen kræver dog at du er online. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke får det først virkning fra dette tidspunkt og vedrører dermed ikke lovligheden af vores behandling af dine data op til dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at trække samtykke tilbage så længe app’en er installeret. Afinstallation sletter alle data, inklusiv det tilfældige ID-nummer installationen er tildelt, hvorfor det derefter ikke længere er muligt at trække dit samtykke tilbage. Hvis du geninstallerer app’en, vil det resultere i, at installationen vil blive tildelt et nyt tilfældig ID-nummer.

Start typing and press Enter to search